Over ons

Onze ambitie
QurioCare draagt bij aan kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. We bieden zorginstellingen en leveranciers een eenvoudig en onafhankelijk online platform voor de inkoop en verkoop van medische hulpmiddelen. Vraag en aanbod komen onder regie van QurioCare bij elkaar. Wij faciliteren daarmee een transparante en evenwichtige markt voor medische hulpmiddelen ten behoeve van leveranciers ├ęn zorginstellingen

Onze kernwaarden

  • Integer zijn door open, eerlijk en respectvol te handelen.
  • Verantwoordlijkheid nemen met oog op de maatschappelijke relevantie van de sector, de gebruikers van het platform en voor de continu├»teit van geleverde diensten.
  • Verbindend zijn door duurzame relaties te bouwen met alle betrokkenen. Dat doen we op basis van vertrouwen en heldere afspraken.
  • Vakmanschap uitstralen door kwaliteit en innovatie te leveren.

Samenwerking IG&H
Sinds 2022 werken we samen met IG&H aan bouw en de verdere technische ontwikkeling van het platform.

Op zoek naar meer informatie
Bent u op zoek naar meer informatie over toelating, het platform of de voordelen? We leggen graag de ins en outs over de werking van het platform uit.