Waarom QurioCare

Zorginstellingen hebben continu behoefte aan hoogwaardige én duurzamere medische hulpmiddelen. Hoewel artsen en zorgmedewerkers uitstekend in staat zijn om de juiste kwaliteit te selecteren, is er vaak onvoldoende tijd beschikbaar om zich volledig op de hoogte te stellen van alle innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een bijkomende uitdaging daarbij is het delen van opgedane kennis met collega’s bij andere zorginstellingen.

Leveranciers streven naar de ontwikkeling van hoogwaardige en duurzame producten terwijl ze zich inspannen hun producten te verkopen in de gefragmenteerde zorgmarkt. QurioCare biedt eenvoudiger toegang tot meer zorginstellingen dankzij uniforme en transparante regels voor toelating en deelname.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed georganiseerde samenwerking tussen zorginstellingen bij het aanbesteden van medische hulpmiddelen een significante bijdrage gaat leveren aan het beheersbaar houden van de zorgkosten, het verduurzamen van de sector en het verminderen van leveringsrisico’s.

Met dat in gedachte zijn we ooit gestart met QurioCare; een onafhankelijk platform dat de uitvraag van zorginstellingen organiseert en samenwerking faciliteert.