Met elkaar,
voor elkaar

Met dat idee hebben we QurioCare opgezet:
een onafhankelijk platform dat vraag en aanbod van medische hulpmiddelen bij elkaar brengt én faciliteert bij de prijsvorming.
Met behoud van vrije keuze voor de gebruiker.

Overzicht van de verwachte en lopende aanbestedingen

Aanbestedingen