Over ons

QurioCare draagt bij aan kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. We bieden zorginstellingen en leveranciers een eenvoudig en onafhankelijk online platform voor de inkoop en verkoop van medische hulpmiddelen. Vraag en aanbod komen op transparante wijze en onder regie van QurioCare bij elkaar. Wij faciliteren collectieve inkoop en de zorginstelling behoudt de regie en autonomie over wat er ingekocht wordt en bij wie.

Onze ambitie
Om een transparante en evenwichtige markt voor medische (hulp-)middelen te realiseren, is het van belang dat zorginstellingen samen optrekken. Wij willen daar een bijdrage in leveren. Dat doen we door het faciliteren van eerlijke prijsvorming en integere afwikkeling van transacties. Dit zorgt voor efficiëntere en beter geïnformeerde inkoopbeslissingen. Tegelijkertijd willen we meer efficiency realiseren in het aanbestedingsproces zelf voor zowel zorginstellingen als leveranciers.

Onze kernwaarden
Integer zijn door open, eerlijk en respectvol te handelen. Verantwoordelijkheid nemen met oog op de maatschappelijke relevantie van de sector, de gebruikers van het platform en voor de continuïteit van geleverde diensten. Verbindend zijn door duurzame relaties te bouwen met alle betrokkenen. Dat doen we op basis van vertrouwen en heldere afspraken. Vakmanschap uitstralen door kwaliteit en innovatie te leveren.

Samenwerking IG&H
Vanaf medio 2021 werken we samen met IG&H aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het platform. Het kernteam bestaat uit Mark Lindeman (QurioCare), Femke Keijzer (IG&H), Maartje Adank (IG&H) en Mirjam van Aspert – Peters (IG&H).

Drie proposities
Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan een tender. Het platform biedt u namelijk toegevoegde waarde op drie terreinen.

Over de proposities

Hoe werkt toelating
Voordat zorginstellingen, leveranciers en producten door ons worden toegelaten tot het platform, moeten zij voldoen aan de strikte regels die in Nederland en Europa gelden.

Meer over toelating

Op zoek naar meer informatie
Bent u op zoek naar meer informatie over toelating, het platform of de voordelen? We leggen graag de ins en outs over de werking van het platform uit.

Neem contact op