Waarom Qurio

Iedere zorginstelling streeft naar het inkopen van kwalitatief goede medische middelen voor een eerlijke prijs. In de praktijk blijkt het realiseren van deze ambitie niet eenvoudig te zijn: artsen en medewerkers kunnen weliswaar de juiste kwaliteit aankopen, maar de inkooppositie van zorginstellingen blijft achter ten opzichte van leveranciers.

Transparant en evenwichtig
Op dit moment zien we dat het voor een instelling of zorgverzekeraar onmogelijk is vast te stellen of er kostenefficiënt wordt ingekocht. Maar een transparante en evenwichtige markt voor de inkoop van medische hulmiddelen is alleen mogelijk wanneer zorginstellingen samen kunnen optrekken. Het gezamenlijk versterken van de inkoopkracht zorgt naast inzicht ook voor significante prijsverbetering, voor openheid en maakt het mogelijk zorggeld doelmatiger te besteden.

QurioCare bundelt de kracht van meerdere zorginstellingen
Het onafhankelijke platform faciliteert in het bundelen van de inkoopkracht van zorginstellingen en verbindt hen met gekwalificeerde leveranciers. Op laagdrempelige wijze brengen we de vraag naar medische hulp- en geneesmiddelen bij elkaar en zetten deze via het platform in de markt. Zorginstellingen behouden de regie en autonomie over inkoop en bepalen zelf welke hulp- en geneesmiddelen zij willen aanschaffen. Door de concurrentie tussen leveranciers hebben zorginstellingen de zekerheid dat ze de beste prijs betalen. Tevens biedt het platform de mogelijkheid om eenvoudig informatie en kennis over bepaalde producten te delen.

Bewezen resultaten
Inmiddels hebben we verschillende pilot tenders uitgevoerd voor zorginstellingen. Eén van de resultaten is een prijsverlaging van 10-25% op de aanbestede producten. Daarnaast zijn de deelnemende zorginstellingen positief verrast over de professionele aanpak en persoonlijke begeleiding. QurioCare ontneemt de instelling veel taken, waardoor medewerkers zich meer kunnen richten op de zorg voor de patiënt.

"Wij verwachten dat de groei van (medische) inkoopkosten zal versnellen, waardoor een ziekenhuis in de nabije toekomst geen 30 maar 50 cent van elke euro zal uitgeven aan inkoop."

- Gupta Strategists

Hoe werkt toelating
Voordat zorginstellingen, leveranciers en producten door ons worden toegelaten tot het platform, moeten zij voldoen aan de strikte regels die in Nederland en Europa gelden.

Meer over toelating

Drie proposities
Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan een tender. Het platform biedt u namelijk toegevoegde waarde op drie terreinen.

Over de proposities

Bewezen technologie
QurioCare maakt gebruik van een softwareapplicatie die zich heeft bewezen in andere markten en geschikt is gemaakt voor de zorg.

Het platform